Keurmerk, waardering en kwaliteit

Tevreden client zorgboerderij PaarlbergZorgboerderij Paarlberg staat voor kwaliteit! We worden jaarlijks bezocht door diverse instanties die onze werkwijze te controleren. Zij monitoren de cliënt-tevredenheid, onze werkwijze en de veiligheid op en rond het bedrijf. Wij vinden het belangrijk dat we goed en verantwoord werken, voor mens, dier en natuur. En natuurlijk dat we verantwoorde zorg leveren aan al onze deelnemers. Wat we aan aandacht en liefde geven is natuurlijk niet te vatten in een keurmerk; daarvoor moet je onze hulp-boeren maar vragen waarom ze zo graag op de boerderij zijn!

De mooiste beloning voor ons werk is een glimlach!

Hoge waardering door cliënten

De begeleiding van Zorgboerderij Paarlberg krijgt een dikke voldoende! Zorgboerderij heeft in 2019 een cliënttevredenheidsonderzoek gehouden onder haar deelnemers. Hieruit kwam het mooie waarderingscijfer van 9,2 voor de begeleiding van de zorgboerderij. De deelnemers hebben ook hun eigen werkplezier beoordeeld. Deze kreeg de waardering van een 8,9.  

Natuurlijk betrekken wij de mantelzorgers ook bij onze inzet van begeleiding en hebben aan hen gevraagd hoe zij onze inzet waarderen. Zij gaven onze een 9,6. 

Met deze mooie cijfers zijn wij extra gemotiveerd om onze begeleiding minstens op hetzelfde niveau te houden of verder te verbeteren. 

Officiële keurmerken

Maar we zijn natuurlijk ook best trots dat we in 2010 het Keurmerk ‘kwaliteit laat je zien’ hebben behaald. Het keurmerk is verleend door de Federatie Landbouw & Zorg. Sins juli 2014 is Zorgboerderij Paarlberg ook HKZ ISO 9001 gecertificeerd.

We kiezen er ook voor om jaarlijks de kwaliteit van ons werk door buitenstaanders  te laten toetsen. Dit laten we doen door het rijk’s- erkende en onafhankelijke keurmerkinstituut KIWA. 

Klachtenprocedure

Binnen onze kwaliteitszorg hebben we een klachten-reglement, een klantvertrouwenspersoon en een klachtencommissie. Bij de intake vertellen we je hoe je een klacht of grief kwijt kunt. Klik hier voor de Landelijke Klachtenregeling, de brochure Ontevreden over de Zorg of het Klachtenreglement.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met de privé informatie die we van je ontvangen. We werken in dat opzicht binnen de regels van de AVG. Ook daarover ontvang je meer informatie bij de intake.

AED

Wat betreft de veiligheid: we zijn in bezit van een AED en zowel Anjuta als Klaas hebben een BHV-diploma. Een controle van de Arbeidsinspectie bracht de bevestiging dat we aan alle eisen voldoen.

Zoönosen-verantwoord bedrijf

We denken niet alleen aan veiligheid, maar vinden het ook heel belangrijk om verantwoord met de natuur om te gaan. We zijn nu voor het elfde jaar op rij een zoönosen-verantwoord bedrijf: wij werken heel hygiënisch en doen er alles aan om onze dieren gezond te houden. De jaarlijkse controle, door de GD en de veterinaire dienst, die onlangs plaatsvond, hebben wij met succes doorlopen.