bij ons werken?

Hoe komt u in aanmerking voor onze zorgboerderij? Afhankelijk van uw situatie beslist het Centrum voor Indicatiestellingin de zorg (CIZ) of uw Gemeente of u toegang krijgt tot dagbesteding bij onze zorgboerderij. Voor mensen met een verstandelijke beperking beslist het CIZ en voor de overige mensen beslist de Gemeente. Indien u een CIZ indicatie heeft dan kunnen we u zorg bieden op basis van uw PGB.

Indien u een gemeentelijke indicatie heeft dan kan dat via natura zorg. Dan betaalt de Gemeente ons voor de zorg die u bij ons vraagt en krijgt.

Heeft u vragen hierover bel of mail ons, of neem contact op met het WMO Loket van uw Gemeente of het CIZ. Zie www.ciz.nl

Zorgboerderij Paarlberg is maandag t/n vrijdag geopend van9:00 uur tot 16:00 uur 

20180307_111709